In verband met de verplichte nieuwe ANBI-regels vanaf 1 januari 2021 hierbij de volgende informatie:

Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag, Administratie: Choorstraat 89, 2681 AR  MONSTER. De opvang zit op een ander adres en is alleen OPEN OP AFSPRAAK. Telefoon  0174 – 50 36 05 of dianaspaans (at) online.nl. Wij nemen GEEN dieren van particulieren op, gevonden dieren moet u gewoon naar het plaatselijke asiel brengen, want daar gaat de eigenaar ze zoeken.

Fiscaal nummer: 8161.59.397

Bestuur: I. Groen (Voorzitter), C. van den Berg (Secretaris), A.J. Spaans (Penningmeester)

Het beloningsbeleid: niemand krijgt een beloning, het Bestuur niet en de vrijwilligers evenmin. Wel betalen wij de benzinekosten voor het vele rijden naar de voederplekken en de dierenarts, de whiskas die aan de zwerfkatten wordt gevoerd en eventuele telefoonkosten. Als we een hele avond aan het vangen zijn, worden de pizza’s vergoed. Alle vrijwilligers doen dit werk naast hun (fulltime) baan.

De financiële verantwoording, volgens het jaarverslag, opgesteld door onze boekhouder staan hieronder.

Donaties 2023: 22.219 euro

Voer en dierenbenodigdheden: 6.793 euro
Dierenarts: 4.259 euro
Diverse exploitatiekosten: 28 euro
Huisvestingskosten: 1.873 euro
Kantoorkosten: 706 euro
Auto-kosten: 3.028 euro
Drukwerk en reclame: 459 euro
Telefoon: 577 euro
Accountantskosten: 765 euro
Bankkosten 220 euro
Kas: 3.470 euro
Eigen vermogen: 0 euro

Financiële verantwoording januari tot en met december 2022:

Opbrengsten:           23.210 euro

Kosten:   

Dierenarts      4.459 euro

voer 5.793 euro

accountantskosten 765 euro
Huisvestingskosten    2.618 euro
Kantoorkosten          1.082 euro  
Kosten vervoer        4.073 euro

Gastgezinnen    3.143 euro

Dierenbenodigdheden 204 euro
Kosten  communicatie     760  euro   (inclusief postzegels, drukwerk)
Kas:  313 euro
Eigen vermogen: 0 euro

Het beleidsplan, de doelstelling en de uitgeoefende activiteiten:

BELEIDSPLAN / OVERZICHT ACTIVITEITEN Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag

De Stichting vangt voornamelijk zwerfkatten en kansloze asielkatten op die ons worden aangeleverd door diverse asiels maar ook hebben wij in onze opvang een handjevol knaagdieren en twee volières met parkieten en valkparkieten, die ons werden aangeboden door diverse asiels en privé opvangen, waarmee wij contact hebben. Tevens verzorgen wij groepen zwerfkatten in de omgeving. Ook worden ons zeer oude, verwilderde zwerfkatten aangeboden, die wij opnemen voor de laatste periode in hun leven. Wij nemen geen dieren van particulieren op. Gewonde dieren pakken wij ook van de straat op (aangereden meeuwen, in het bos gedumpte konijnen, etcetera), dus wij zijn ook een dierenambulance-dienst.

De groep kansloze asieldieren wordt constant aan ons afgeleverd door enkele asiels, waarmee wij goede connecties hebben; gezien het huidige overschot aan dieren in Holland zien wij hier ook de komende jaren alleen maar een stijgende lijn in.
Het betreft ook vaak katten die al 1, 2 of zelfs 4 jaar in een asiel verblijven en gedoemd zijn tot hun dood daar te blijven. De asielmedewerkers zijn vaak enorm blij als wij langskomen om zo’n kat mee te nemen.

Meestal zitten er 40 katten in de opvang, waarvan wij niets verder plaatsen (behalve bij vrienden die we al 10 jaar kennen). De meeste dieren zijn oud tot zeer oud; gemiddeld laten we er 10 per jaar inslapen door onze dierenarts (hij is degene die altijd dat besluit neemt; wij vertrouwen op zijn oordeel).
Op dit moment hebben wij op diverse gastadressen (bij vrijwilligers) nog eens 20 kansloze asielkatten zitten, die oud zijn, lichamelijke gebreken hebben of op dure medicijnen staan. Ook zijn er enkele oude, kansloze honden bij gastgezinnen ondergebracht en hebben we twee op straat gegooide cavia’s definitief onderdak geboden.

De groepen zwerfkatten verminderen steeds meer. Er zijn geen kleintjes meer; sommige volwassen dieren zijn al doodgereden (opzettelijk) en enkele volwassen dieren leven in onze opvang. Op deze manier kunnen deze groepen tot 0 worden teruggebracht. We zetten regelmatig vangkooien neer om tamme zwerfkatten die erbij zijn gekomen, weg te vangen en op het asiel af te leveren, waar de eigenaar ze kan gaan zoeken.
Diverse zwerfdieren bleken oormijt of andere (voor katten dodelijke) ziektes te hebben; we hebben een man betrapt die zijn Canadese Herder erop af stuurde en ze dood liet bijten (3 grote katten plus alle kleintjes spoorloos verdwenen; de politie Scheveningen weigerde onze aangifte op te nemen en we werden bijzonder onbeschoft te woord gestaan.)
Wij voeren deze dieren en proberen hun aantallen onder controle te houden. Dat lukt goed. Eén groep bij een visverwerkingsbedrijf is zelfs van 50 niet-geholpen en zieke dieren tot 0 terug gebracht). De Dierenbescherming deed niets aan deze groep en weigert ons financieel te steunen. Het visverwerkingsbedrijf zelf weigerde ons een donatie te doen, ondanks dat de toestand op hun terrein aardig onhygiënisch werd (met 50 katten die hun ontlasting overal dropten).

Het geld voor de opvang en al onze activiteiten halen wij binnen door middel van donaties en legaten. Onze donateurs en sponsors krijgen 2x per jaar de Nieuwsbrief en tevens onderhouden wij de site www.dierenplaatsing.nl
Wij doen niet mee aan rommelmarkten, daar hebben we geen tijd voor. We krijgen regelmatig gratis voer van een aardige winkelier aangeboden, dat we delen met andere stichtingen, indien het een te grote hoeveelheid is. Op die manier wordt het zelfs doorgebracht naar asiels in Spanje.

In de loop der jaren hebben we een achterban opgebouwd van trouwe donateurs en sponsors, en in noodgevallen legen onze vrijwilligers hun portemonnee wel eens op de keukentafel: bijvoorbeeld om de operatie van een speciale hond of kat van een bevriende stichting te betalen. Daar hebben we plezier in en we hebben donateurs met diezelfde mentaliteit, hebben we wel gemerkt. Ook hebben we vele kleinere donateurs, waar we enorm blij mee zijn, want ze storten met grote regelmaat een donatie en we krijgen regelmatig oude handdoeken, dekens en oude kranten.

De voornaamste kosten zijn dierenvoer, dierenartskosten, auto-kosten, koekjes en drank voor bezoekende donateurs en vrijwilligers; de laatsten helpen de opvang schoon te maken, de dieren te verzorgen en gaan elke avond mee op ronde langs de haven om de zwerfkatten te voeren. Ook gaat iedereen regelmatig met zieke dieren naar de dierenarts.

Financieel gezien vertoon de bankrekening een stijgende lijn en we zijn tevreden met het financiële resultaat. We halen wel een katten van de straat waar de officiële instanties niet voor komen en wij willen zo’n dier niet aan z’n lot overlaten, maar dat levert ons altijd de nodige kosten op.  We zijn al eens op een vrije dag naar een stad in Noord-Holland gereden om daar een kat op te halen, die al zes maanden bij een astmatische vrouw in de schuur zat omdat haar buren de kat hadden achtergelaten na te zijn verhuisd en geen enkel asiel het dier wilde opnemen, na zes maanden smeken en bedelen van de astmatische dame. Dus gingen wij het eens proberen: Het plaatselijke politiebureau gooide ons bijna het bureau uit, met de kat erbij; het asiel wilde de kat evenmin opnemen en uiteindelijk zijn we met de kat naar Den Haag terug gereden en hebben haar in onze opvang gezet, totdat een goede vriendin haar een goed tehuis bood.

Omdat we dit werk al ruim 25 jaar doen, hebben we een flinke naamsbekendheid opgebouwd alsmede connecties met andere privé dierenopvangen, die een beroep op elkaar doen.

De Bestuursleden en de vrijwilligers krijgen geen enkele financiële vergoeding. Wel vergoeden wij hun benzine (van hun privé auto’s) voor het vervoeren van de dieren en vangkooien. De vele, vele uren die iedereen kwijt is aan de stichting, worden op geen enkele manier vergoed. Hooguit met een goedkoop etentje of een doos drop, als men de dieren aan het verzorgen is. Iedereen doet dit werk naast z’n (fulltime) baan.

De dieren verblijven in de privé woning van een bestuurslid, die zelf de hypotheek hiervoor betaalt en ze verblijven bij diverse gast-adressen.

Onze boekhouding gaat 1x per jaar naar de accountant voor een jaarverslag.
Mocht de stichting ophouden te bestaan, dan mag het overschot aan geld aan enkele andere stichtingen worden toebedeeld, waarmee wij goede connecties hebben.

Waarom doen we dit werk? Omdat we ruim 35 jaar geleden meerdere keren naar de officiële instanties belden omdat er ergens een gewond dier lag of er was een dier achter gelaten na de verhuizing, en niemand wilde komen. Op een gegeven ogenblik pakte Diana Spaans zelfs een zwaan van de weg omdat auto’s hem bijna dood reden.

Onze toekomstplannen? De stichting loopt prima, we helpen nu ook andere stichtingen met ideeën om fondsen te werven, dus we gaan hier nog zeker 25 jaar mee door.

Meetbare resultaten? Wij kijken naar de tevreden reacties van asiels die plotseling een dier het pand zien verlaten na een verblijf van soms wel vier jaar. We zien de blije dieren, die opeens merken dat ze ergens anders mogen gaan wonen. En we merken aan de reacties van donateurs en sponsors, dat zij van mening zijn dat wij het goed doen. En dit alles is onze mooiste beloning.
In september 2013 werden we gebeld door een vriendin uit Kerkrade (Limburg): ergens in Brabant zat een kat bij mensen in de tuin en de dierenambulance had gezegd dat ze de kat twee straten verderop moesten neerzetten, dan ging ie vanzelf weg. De meldster gaf hier –gelukkig- geen gehoor aan en belde haar vrienden in Kerkrade. Die belden ons; wij belden onze vrienden in een Brabantse plaats daar vlakbij, die sprongen direct met een chipreader in de auto en twee uur later kregen we een sms-je: ‘kat is terug naar z’n baasje.’ Need I say more? :O) Kijk ook op ons DAGBOEK voor meer verhalen.